Perspektīva, Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija

Основные данные
Название Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008236370, 13.04.2015
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 13.04.2015
Идентификатор SEPA LV69ZZZ40008236370
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Ilūkstes iela 58 - 4, LV-1082 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Ilūkstes iela 58 - 4, Rīga, LV-1082
Цель деятельности 1.Izstrādāt reģionālās attīstības priekšlikumus Latvijas attīstības veicināšanai;
2.Organizēt seminārus, darba grupas un vasaras skolas par reģionālās attīstības tendencēm, Latvijā;
3.Apzināt sabiedrības sociālās vajadzības un veikt koncepcijas izstrādi kohezīvas sabiedrības attīstībai;
4.Veicināt personu ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu iekļaušanos sabiedrībā;
5.Piedāvāt inovatīvas alternatīvās attīstības priekšlikumus reģionālajai attīstībai un sociālekonomisko problēmu risināšanai;
6.Plānot un izstrādāt komunikatīvās teritoriālās plānošanas priekšlikumus Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem;
7.Veicināt starptautisko pārrobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
8.Sekmēt aktīvu pilsonisko līdzdalību;
9.Veicināt izpratni par Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām un sekmēt to saglabāšanu un attīstību;
10.Popularizēt aktīvu dzīvesveidu, sporta aktivitātes un dažāda veida mākslinieciskās izpausmes.
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 07.12.2015
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 20.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (9)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (3)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 13.04.2015 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 13.04.2015 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 13.04.2015 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Perspektīva Юридический адрес на карте
Публикации (0)