Perspektīva, Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija

Basic data
Name Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008236370, 13.04.2015
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 13.04.2015
SEPA identifier LV69ZZZ40008236370
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Ilūkstes iela 58 - 4, LV-1082 Other registered in this address
Postal address Ilūkstes iela 58 - 4, Rīga, LV-1082
Goals of activities 1.Izstrādāt reģionālās attīstības priekšlikumus Latvijas attīstības veicināšanai;
2.Organizēt seminārus, darba grupas un vasaras skolas par reģionālās attīstības tendencēm, Latvijā;
3.Apzināt sabiedrības sociālās vajadzības un veikt koncepcijas izstrādi kohezīvas sabiedrības attīstībai;
4.Veicināt personu ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu iekļaušanos sabiedrībā;
5.Piedāvāt inovatīvas alternatīvās attīstības priekšlikumus reģionālajai attīstībai un sociālekonomisko problēmu risināšanai;
6.Plānot un izstrādāt komunikatīvās teritoriālās plānošanas priekšlikumus Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem;
7.Veicināt starptautisko pārrobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
8.Sekmēt aktīvu pilsonisko līdzdalību;
9.Veicināt izpratni par Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām un sekmēt to saglabāšanu un attīstību;
10.Popularizēt aktīvu dzīvesveidu, sporta aktivitātes un dažāda veida mākslinieciskās izpausmes.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 07.12.2015
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 20.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (9)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.04.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.04.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.04.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Perspektīva Legal address on the map
Publications (0)