Основные данные
Название Dārzkopības biedrība "Ogonjok"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008277947, 27.06.2018
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 27.06.2018
Идентификатор SEPA LV71ZZZ40008277947
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Daugavpils, Īrisu iela 19, LV-5417 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Īrisu iela 19, Daugavpils, LV-5417
Цель деятельности 1.Pierādīt, legalizēt juridisko faktu un pārņemt tiesības un saistības no vēsturiski pastāvējušās dārzkopības "Ogonjok", kuru 1972.gadā nodibināja Daugavpils pilsētas izglītības sistēmas darbinieki.
2.Organizēt kolektīvo dārzu un zemes gabalu ar kopējo platību 2.9 ha racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu Daugavpilī, Dravnieku, Īrisu un Dāliju ielas rajonā, lai biedri varētu pilnvērtīgi apmierināt savas saimnieciskās, kultūras un sadzīves vajadzības, kas saistītas ar šo zemesgabalu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.Nodrošināt biedru zemes gabaliem pieguļošo piebraucamo ceļu un elektroenerģijas un ūdensapgādes komunikāciju ekspluatāciju, izbūvi un uzturēšanu kārtībā.
4.Nodrošināt biedru zemes īpašumus ar ūdeni, elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī noslēgt līgumus ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt to izpildi.
5.Nodrošināt biedru zemes īpašumiem piebraucamo ceļu, iekārtu un inženierkomunikāciju (elektroapgādes un ūdensapgādes) tehnisko apkopi, bojājumu novēršanu un remontdarbus.
6.Cita darbība, kas nepieciešama Biedrības mērķu sasniegšanai.
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 27.06.2018
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет Зарегистрировать долг
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 10.04.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (6)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (3)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.06.2018 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.06.2018 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.06.2018 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 27.06.2018
Юридический адрес на карте
"Ogonjok" Юридический адрес на карте
Публикации (0)