"Ogonjok", Dārzkopības biedrība

Basic data
Name Dārzkopības biedrība "Ogonjok"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008277947, 27.06.2018
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 27.06.2018
SEPA identifier LV71ZZZ40008277947
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Daugavpils, Īrisu iela 19, LV-5417 Other registered in this address
Postal address Īrisu iela 19, Daugavpils, LV-5417
Goals of activities 1.Pierādīt, legalizēt juridisko faktu un pārņemt tiesības un saistības no vēsturiski pastāvējušās dārzkopības "Ogonjok", kuru 1972.gadā nodibināja Daugavpils pilsētas izglītības sistēmas darbinieki.
2.Organizēt kolektīvo dārzu un zemes gabalu ar kopējo platību 2.9 ha racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu Daugavpilī, Dravnieku, Īrisu un Dāliju ielas rajonā, lai biedri varētu pilnvērtīgi apmierināt savas saimnieciskās, kultūras un sadzīves vajadzības, kas saistītas ar šo zemesgabalu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.Nodrošināt biedru zemes gabaliem pieguļošo piebraucamo ceļu un elektroenerģijas un ūdensapgādes komunikāciju ekspluatāciju, izbūvi un uzturēšanu kārtībā.
4.Nodrošināt biedru zemes īpašumus ar ūdeni, elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī noslēgt līgumus ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt to izpildi.
5.Nodrošināt biedru zemes īpašumiem piebraucamo ceļu, iekārtu un inženierkomunikāciju (elektroapgādes un ūdensapgādes) tehnisko apkopi, bojājumu novēršanu un remontdarbus.
6.Cita darbība, kas nepieciešama Biedrības mērķu sasniegšanai.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 27.06.2018
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 20.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (6)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.06.2018 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.06.2018 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.06.2018 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 27.06.2018
Legal address on the map
"Ogonjok" Legal address on the map
Publications (0)