"LATVIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS SVĒTĀ SERGIJA ŽĒLSIRDĪBAS UN GARĪGĀS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA "GARĪGĀ DRUVA""

Основные данные
Название "LATVIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS SVĒTĀ SERGIJA ŽĒLSIRDĪBAS UN GARĪGĀS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA "GARĪGĀ DRUVA"" Предыдущие названия
Правовая форма Учреждение (ROI)
Регистрационный номер, дата 90000081994, 05.01.1993
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр религиозных организаций и их учреждений, 05.01.1993
Конфессиональная принадлежность Православная церковь
Территория действия Latvijas Republika
Идентификатор SEPA LV27ZZZ90000081994
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Pils iela 14, LV-1050 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Pils iela 14, Rīga, LV-1050
Цель деятельности Sniegt garīgo un materiālo palīdzību trūkumcietējiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, veciem ļaudīm, slimniekiem, ieslodzījuma vietās esošajām personām, bezpajumtniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība;
mācīt vēsturi, reliģiju un Dieva baušļus, lai veidotu pareizu personības garīgo dzīvi un attiecības cilvēku starpā ar patiesu Dieva mīlestību atbilstoši Evaņģēlija mācībai
Вид дeятeльности
  • Деятельность религиозных организаций (94.91, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 07.01.2020
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 05.06.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих

Актуальные данные

Актуальные данные. Административный совет (5)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.04.1998
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.04.1998
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.04.1998
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.04.1998 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.04.1998
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Должностные лица (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 21.10.2009 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
 Юридический адрес на карте
Публикации (0)