"LATVIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS SVĒTĀ SERGIJA ŽĒLSIRDĪBAS UN GARĪGĀS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA "GARĪGĀ DRUVA""

Basic data
Name "LATVIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS SVĒTĀ SERGIJA ŽĒLSIRDĪBAS UN GARĪGĀS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA "GARĪGĀ DRUVA"" Previous names
Legal form Institution (ROI)
Registration number, date 90000081994, 05.01.1993
Register, Included in The Register The Register of Religious Organizations, 05.01.1993
Confessional affiliation Christian Orthodox
Area of action Latvijas Republika
SEPA identifier LV27ZZZ90000081994
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Pils iela 14, LV-1050 Other registered in this address
Postal address Pils iela 14, Rīga, LV-1050
Goals of activities Sniegt garīgo un materiālo palīdzību trūkumcietējiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, veciem ļaudīm, slimniekiem, ieslodzījuma vietās esošajām personām, bezpajumtniekiem un citiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība;
mācīt vēsturi, reliģiju un Dieva baušļus, lai veidotu pareizu personības garīgo dzīvi un attiecības cilvēku starpā ar patiesu Dieva mīlestību atbilstoši Evaņģēlija mācībai
Activity code (NACE)
  • Activities of religious organisations (94.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 07.01.2020
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 13.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. Governing body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.04.1998
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.04.1998
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.04.1998
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.04.1998 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.04.1998
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. Officials (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.10.2009 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)