Основные данные
Название ""DRAUDZE "TALSU KRISTĪGĀ SADRAUDZĪBA""
Правовая форма Община (DRZ)
Регистрационный номер, дата 99500000094, 12.02.2003
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр религиозных организаций и их учреждений, 12.02.2003
Конфессиональная принадлежность Евангелические Христиане
Территория действия Latvijas Republika
Идентификатор SEPA LV27ZZZ99500000094
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Talsu nov., Ģibuļu pag., Jaunzemes, "Efatas", LV-3201 Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес "Efatas", Jaunzemes, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3201
Регистрационное удостоверение Nr. RO001459. 08.02.2013
Цель деятельности Gādāt, lai katram cilvēkam Latvijā būtu iespējams līdzdarboties kristiešu mājas sadraudzības grupā;
vest cilvēkus dzīvās attiecībās ar Jēzu Kristu;
dalīties Dieva mīlestībā;
aizsniegt cilvēkus, kas vēl nepieder citām kristīgajām draudzēm;
padarīt par mācekļiem tos, kuri ir dedzīgi priekš Dieva un Viņa nolūkiem, izsūtot viņus, lai viņi aizskar cilvēku dzīves, lai viņus ievestu Dieva Valstībā;
apmācīt sludinātājus, misionārus un darbiniekus evaņģelizācijas darbos starp iedzīvotājiem, cietumos, slimnīcās un citur, saskaņā ar likumu;
veidot kristiešu mājas sadraudzības grupas, ko vada mācītāja izvirzīti un draudzes padomes iesvētīti diakoni un vecaji;
palīdzēt trūkumcietējiem un veikt cita veida žēlsirdības darbu;
publicēt, piegādāt un izplatīt garīgo literatūru;
organizēt un finansēt nometnes, festivālus, maršus, izrādes un dažādus sarīkojumus, iesaistot tajos vietējos un ārzemju mūziķus un misionārus;
sagatavot vadītājus, sludinātājus un misionārus, izveidojot šim nolūkam paredzētas Bībeles skolas, seminārus, mācību centrus, kā arī nosūtot studentus uz ārzemēm mācību nolūkā;
likumā noteiktajā kārtībā organizēt foto, audio, video, kā arī radio un televīzijas programmas, kas ir saskaņā ar likumu;
izveidot svētdienas skolu;
veidot bibliotēkas un kristīgus informācijas centrus.
Вид дeятeльности
  • Деятельность религиозных организаций (94.91, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 31.07.2019
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 29.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Контактная информация
Телефон +371 63232395
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих

Актуальные данные

Актуальные данные. Административный совет (10)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Украина
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 12.01.2003 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 05.07.2017
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.01.2006
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 26.09.2016
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 26.09.2016
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
"DRAUDZE "TALSU KRISTĪGĀ SADRAUDZĪBA" Юридический адрес на карте
Публикации (0)