"DRAUDZE "TALSU KRISTĪGĀ SADRAUDZĪBA"

Basic data
Name ""DRAUDZE "TALSU KRISTĪGĀ SADRAUDZĪBA""
Legal form Parish (DRZ)
Registration number, date 99500000094, 12.02.2003
Register, Included in The Register The Register of Religious Organizations, 12.02.2003
Confessional affiliation Evangelical Christian
Area of action Latvijas Republika
SEPA identifier LV27ZZZ99500000094
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Talsu nov., Ģibuļu pag., Jaunzemes, "Efatas", LV-3201 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address "Efatas", Jaunzemes, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3201
Certificate of registration Nr. RO001459. 08.02.2013
Goals of activities Gādāt, lai katram cilvēkam Latvijā būtu iespējams līdzdarboties kristiešu mājas sadraudzības grupā;
vest cilvēkus dzīvās attiecībās ar Jēzu Kristu;
dalīties Dieva mīlestībā;
aizsniegt cilvēkus, kas vēl nepieder citām kristīgajām draudzēm;
padarīt par mācekļiem tos, kuri ir dedzīgi priekš Dieva un Viņa nolūkiem, izsūtot viņus, lai viņi aizskar cilvēku dzīves, lai viņus ievestu Dieva Valstībā;
apmācīt sludinātājus, misionārus un darbiniekus evaņģelizācijas darbos starp iedzīvotājiem, cietumos, slimnīcās un citur, saskaņā ar likumu;
veidot kristiešu mājas sadraudzības grupas, ko vada mācītāja izvirzīti un draudzes padomes iesvētīti diakoni un vecaji;
palīdzēt trūkumcietējiem un veikt cita veida žēlsirdības darbu;
publicēt, piegādāt un izplatīt garīgo literatūru;
organizēt un finansēt nometnes, festivālus, maršus, izrādes un dažādus sarīkojumus, iesaistot tajos vietējos un ārzemju mūziķus un misionārus;
sagatavot vadītājus, sludinātājus un misionārus, izveidojot šim nolūkam paredzētas Bībeles skolas, seminārus, mācību centrus, kā arī nosūtot studentus uz ārzemēm mācību nolūkā;
likumā noteiktajā kārtībā organizēt foto, audio, video, kā arī radio un televīzijas programmas, kas ir saskaņā ar likumu;
izveidot svētdienas skolu;
veidot bibliotēkas un kristīgus informācijas centrus.
Activity code (NACE)
  • Activities of religious organisations (94.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 31.07.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 63232395
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. Governing body (10)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Ukraine
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.01.2003 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 05.07.2017
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 08.01.2006
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 26.09.2016
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 26.09.2016
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
"DRAUDZE "TALSU KRISTĪGĀ SADRAUDZĪBA" Legal address on the map
Publications (0)