"Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs"

Основные данные
Название "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008314266, 03.03.2022
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 03.03.2022
Идентификатор SEPA LV31ZZZ40008314266
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Skolas iela 11, LV-1010 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Цель деятельности Veicināt Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes koplietojamus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, t.sk. mērķa nolūkos:
veicinot informācijas tehnoloģijas koplietošanu;
attīstīt un nodrošinot centralizētus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus;
koordinējot un nodrošinot ar informācijas tehnoloģijām un datiem saistītu starptautisko izglītības un zinātnes resursu un pakalpojumu ieviešanu Latvijā, kā arī īstenojot Latvijas interešu pārstāvniecību dažādās organizācijās starptautiskajā līmenī;
koordinējot vienotu datu uzkrāšanas, lietošanas un apmaiņas standartu un procedūru ieviešanu;
veicinot augstākās izglītības un pētniecības datu koplietošanu, kopīgu repozitoriju veidošanu un uzturēšanu;
nodrošinot tehnoloģisko atbalstu izglītības un zinātnisko institūciju projektiem;
sadarbojoties ar nozaru uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju un risinājumu piesaistei Latvijas izglītībai un zinātnei;
veicinot digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību;
veicinot un atbalstot biedrības biedru savstarpējo informācijas apmaiņu;
strādājot ar politikas veidotājiem Latvijā un Eiropā, lai sekmētu augstākās izglītības un zinātnes nozares digitālo transformāciju un digitālo resursu pieejamību;
īstenojot dažādus Latvijas un starptautiska mēroga projektus un sniedzot pakalpojumus dažādu pasūtījumu ietvaros.
Сферы деятельности Zinātne un tehnoloģijas (Источник: РП )
Вид дeятeльности
  • Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий (63.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 07.05.2024
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 15.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (2)

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (5)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 17.08.2023 Совместно как минимум с 3
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 17.08.2023 Совместно как минимум с 3
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 17.08.2023 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 07.05.2024 Совместно как минимум с 3
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 17.08.2023 Совместно как минимум с 3
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Исполнительная институция (3)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

Совместно как минимум с 4
Ha Совместно как минимум с 3

Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

Совместно как минимум с 4
Ha Право представлять единолично

Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

Совместно как минимум с 4
Ha Совместно как минимум с 3

Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 03.03.2022
Юридический адрес на карте
 Юридический адрес на карте
Публикации (1)
Izveidots Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs 04.03.2022 06:23

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar, 3.martā, Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts “Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs”