"Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs"

Basic data
Name "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008314266, 03.03.2022
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 03.03.2022
SEPA identifier LV31ZZZ40008314266
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Skolas iela 11, LV-1010 Other registered in this address
Postal address Skolas iela 11, Rīga, LV-1010
Goals of activities Veicināt Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes koplietojamus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, t.sk. mērķa nolūkos:
veicinot informācijas tehnoloģijas koplietošanu;
attīstīt un nodrošinot centralizētus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus;
koordinējot un nodrošinot ar informācijas tehnoloģijām un datiem saistītu starptautisko izglītības un zinātnes resursu un pakalpojumu ieviešanu Latvijā, kā arī īstenojot Latvijas interešu pārstāvniecību dažādās organizācijās starptautiskajā līmenī;
koordinējot vienotu datu uzkrāšanas, lietošanas un apmaiņas standartu un procedūru ieviešanu;
veicinot augstākās izglītības un pētniecības datu koplietošanu, kopīgu repozitoriju veidošanu un uzturēšanu;
nodrošinot tehnoloģisko atbalstu izglītības un zinātnisko institūciju projektiem;
sadarbojoties ar nozaru uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju un risinājumu piesaistei Latvijas izglītībai un zinātnei;
veicinot digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību;
veicinot un atbalstot biedrības biedru savstarpējo informācijas apmaiņu;
strādājot ar politikas veidotājiem Latvijā un Eiropā, lai sekmētu augstākās izglītības un zinātnes nozares digitālo transformāciju un digitālo resursu pieejamību;
īstenojot dažādus Latvijas un starptautiska mēroga projektus un sniedzot pakalpojumus dažādu pasūtījumu ietvaros.
Areas of activity Zinātne un tehnoloģijas (Source: State Enterprise register)
Activity code (NACE)
  • Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 07.05.2024
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (2)

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.08.2023 Together with at least 3
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.08.2023 Together with at least 3
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.08.2023 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 07.05.2024 Together with at least 3
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.08.2023 Together with at least 3
Document country on the date of registration: Latvia
Changes in personal data. Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

From Together with at least 4
To Together with at least 3

Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

From Together with at least 4
To Right of sole representation

Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
17.08.2023

From Together with at least 4
To Together with at least 3

Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 03.03.2022
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (1)
Izveidots Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs 04.03.2022 06:23

Lursoft Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar, 3.martā, Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts “Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs”