"SOS" Dzīvnieku aizsardzība

Basic data
Name "SOS" Dzīvnieku aizsardzība
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008241231, 11.08.2015
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 11.08.2015
SEPA identifier LV98ZZZ50008241231
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši", LV-4824 Other registered in this address
Postal address "Lūši", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824
Certificate of registration Nr. B019571. 11.08.2015
Goals of activities Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt ekoloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošo darbību;
Izveidot patversmi dzīvniekiem bez saimnieka vai pieklīdušiem / atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem, kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 13.07.2020
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 14.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (9)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 11.08.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Germany
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 13.07.2020 Latvia Germany

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Legal address on the map
"SOS" Dzīvnieku aizsardzība Legal address on the map
Publications (0)