Основные данные
Название "SOS" Dzīvnieku aizsardzība
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 50008241231, 11.08.2015
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 11.08.2015
Идентификатор SEPA LV98ZZZ50008241231
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši", LV-4824 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес "Lūši", Praulienas pag., Madonas nov., LV-4824
Регистрационное удостоверение Nr. B019571. 11.08.2015
Цель деятельности Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt ekoloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošo darbību;
Izveidot patversmi dzīvniekiem bez saimnieka vai pieklīdušiem / atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem, kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 13.07.2020
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет Зарегистрировать долг
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 17.04.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (9)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 11.08.2015 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Германия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 13.07.2020 Латвия Германия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
"SOS" Dzīvnieku aizsardzība Юридический адрес на карте
Публикации (0)