Lielais Kristaps, Biedrība

Basic data
Name Biedrība "Lielais Kristaps"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008201769, 21.11.2012
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 21.11.2012
SEPA identifier LV89ZZZ40008201769
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Ogres nov., Ķeipenes pag., "Ķenteni" - 4, LV-5062 Other registered in this address
Postal address "Ķenteni" - 4, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062
Certificate of registration Nr. B017888. 21.11.2012
Goals of activities Veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida izplatīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
Veicināt sabiedrības interesi par sportu, veicināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū;
Popularizēt patriotisku, zaļi domājošu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
Organizēt lietderīgu un aktīvu laika pavadīšanu rīkojot sportiskas un izglītojošas nometnes, pārgājienus, sporta pasākumus un labdarības pasākumus;
Veicināt cittautiešu jauniešu integrāciju latviešu jaunieši sabiedrībā, organizējot kopīgas nometnes un pasākumus;
Attīstīt bērnu un jauniešu talantus, pilnveidot viņu prasmes un zināšanas, ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, pilsoņa pienākuma apziņu pret savu valsti, lai veicinātu lemt spējīgas un sabiedriski aktīvas sabiedrības attīstību Latvijā;
Sniegt iespēju talantīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri nāk no sociāli mazaizsargātas vides (no trūcīgām, daudzbērnu vai nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem) piedalīties biedrības organizētajās nometnēs un pasākumos lūdz ar citiem jauniešiem, lai šiem bērniem un jauniešiem tiktu sniegta iespēja pierādīt savas spējas un zināšanas, kā arī iegūt jaunu pieredzi un prasmes, kuras palīdzētu nākotnē celt šo jauniešu labklājības līmeni;
Rīkojot nometnes dabā, parādīt jauniešiem Latvijas dabas daudzveidību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību, stimulēt jauniešus sakopt vidi ap sevi, kā arī veicināt patriotisku jūtu rašanos pret savu zemi un valsti;
Sadarboties ar citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas un arī starptautiskajā līmenī, organizējot labdarības pasākumus.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 14.02.2020
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (12)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.02.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 03.05.2017 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Changes in personal data. Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
03.05.2017

From Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
To Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)

Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Lielais Kristaps Legal address on the map
Publications (0)