"Dabas aizsargājamo teritoriju zemju un mežu īpašnieku un dabas aizsardzības sabalansētas attīstības atbalsta fonds"

Basic data
Name "Dabas aizsargājamo teritoriju zemju un mežu īpašnieku un dabas aizsardzības sabalansētas attīstības atbalsta fonds"
Legal form Foundation (NOD)
Registration number, date 40008123040, 22.01.2008
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 22.01.2008
SEPA identifier LV17ZZZ40008123040
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Madonas nov., Madona, Blaumaņa iela 16, LV-4801 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
Certificate of registration Nr. N000708. 22.01.2008
Goals of activities Apsaimniekot dabas parka "Kuja" teritoriju saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, noteiktajā kārtībā, sadarbojoties ar attiecīgām valsts un Eiropas Savienības institūcijām.
Piesaistīt līdzekļus no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības fondiem, no juridisko un privāto personu ziedojumiem dabas parka "Kuja" attīstībai, labiekārtošanai un reklāmas materiālu izdošanai.
Veicināt zemes un mežu īpašniekiem neiegūtās peļņas ikgadēju kompensēšanu, sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas parka "Kuja" teritorijā.
Uzturēt ciešus kontaktus ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar citām dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izveidotām organizācijām un teritoriju īpašniekiem. Koordinētas sadarbības izveidošanai.
Apkopot Baltijas valstu, Eiropas un pasaules pieredzi un likumus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Fonda darbību veikt atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujam tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 27.07.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (8)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Board (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 22.01.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 22.01.2008 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (2)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.07.2019 Latvia Latvia

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 27.07.2019 Latvia Latvia

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)