"Dabas aizsargājamo teritoriju zemju un mežu īpašnieku un dabas aizsardzības sabalansētas attīstības atbalsta fonds"

Основные данные
Название "Dabas aizsargājamo teritoriju zemju un mežu īpašnieku un dabas aizsardzības sabalansētas attīstības atbalsta fonds"
Правовая форма Учреждение (NOD)
Регистрационный номер, дата 40008123040, 22.01.2008
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 22.01.2008
Идентификатор SEPA LV17ZZZ40008123040
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Madonas nov., Madona, Blaumaņa iela 16, LV-4801 *** Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801
Регистрационное удостоверение Nr. N000708. 22.01.2008
Цель деятельности Apsaimniekot dabas parka "Kuja" teritoriju saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, noteiktajā kārtībā, sadarbojoties ar attiecīgām valsts un Eiropas Savienības institūcijām.
Piesaistīt līdzekļus no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības fondiem, no juridisko un privāto personu ziedojumiem dabas parka "Kuja" attīstībai, labiekārtošanai un reklāmas materiālu izdošanai.
Veicināt zemes un mežu īpašniekiem neiegūtās peļņas ikgadēju kompensēšanu, sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas parka "Kuja" teritorijā.
Uzturēt ciešus kontaktus ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar citām dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izveidotām organizācijām un teritoriju īpašniekiem. Koordinētas sadarbības izveidošanai.
Apkopot Baltijas valstu, Eiropas un pasaules pieredzi un likumus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Fonda darbību veikt atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujam tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе (68.32, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 27.07.2019
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет Зарегистрировать долг
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 12.04.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (8)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Правление (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 22.01.2008 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 22.01.2008 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (2)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
 Юридический адрес на карте
Публикации (0)