Basic data
Name "Bērnu Republika" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008253370, 29.06.2016
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 29.06.2016
SEPA identifier LV73ZZZ40008253370
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Liepāja, Brīvības iela 39, LV-3401 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Goals of activities Bērnu un jauniešu intereses palielināšana par sporta veidiem, sporta izglītību un sportu kopumā, kā arī uzmanības pievēršana veselīgam dzīves veidam;
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
Bērnu un jauniešu rehabilitācijas, u.c. nometņu rīkošana un atbalstīšana;
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un jauniešu palīdzība integrēšanai sabiedrībā, pēc pilngadības sasniegšanas, vērtējot individuālās vajadzības, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas, attīstot individuālos talantus;
Informatīvi izglītojošu semināru un kursu, labdarības pasākumu organizēšana;
Psiholoģiskas, juridiskas un/vai finansiālas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam vai pusaudzim, risinot sociālos, veselības, izglītības un emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus;
Saimnieciskās darbības veikšana mērķu sasniegšanai.
Activity code (NACE)
  • Other residential care activities (87.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Other social work activities without accommodation n.e.c. (88.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 10.09.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts 1 802.28 EUR as of 11.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (8)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 14.10.2016 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Bērnu Republika Legal address on the map
Publications (0)