Основные данные
Название "Bērnu Republika" Предыдущие названия
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008253370, 29.06.2016
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 29.06.2016
Идентификатор SEPA LV73ZZZ40008253370
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Liepāja, Brīvības iela 39, LV-3401 Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Цель деятельности Bērnu un jauniešu intereses palielināšana par sporta veidiem, sporta izglītību un sportu kopumā, kā arī uzmanības pievēršana veselīgam dzīves veidam;
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
Bērnu un jauniešu rehabilitācijas, u.c. nometņu rīkošana un atbalstīšana;
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un jauniešu palīdzība integrēšanai sabiedrībā, pēc pilngadības sasniegšanas, vērtējot individuālās vajadzības, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas, attīstot individuālos talantus;
Informatīvi izglītojošu semināru un kursu, labdarības pasākumu organizēšana;
Psiholoģiskas, juridiskas un/vai finansiālas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam vai pusaudzim, risinot sociālos, veselības, izglītības un emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus;
Saimnieciskās darbības veikšana mērķu sasniegšanai.
Вид дeятeльности
  • Прочие виды деятельности по уходу на дому (87.90, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категории (88.99, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 10.09.2019
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов 1 802.28 EUR по 11.06.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (8)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 14.10.2016 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Bērnu Republika Юридический адрес на карте
Публикации (0)