Basic data
Name AUK HUNTING TEAM
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008330966, 04.12.2023
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 04.12.2023
SEPA identifier LV84ZZZ40008330966
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5, LV-1009 Other registered in this address
Postal address Krāsotāju iela 2D - 5, Rīga, LV-1009
Goals of activities Attīstot ilgtspējīgu medību saimniecību un efektīvi apsaimniekojot Biedrības rīcībā esošās medību platības t.sk. sargājot laukus un mežus no medījamo dzīvnieku radītiem postījumiem, pārstāvot mednieku intereses un organizējot ar medībām saistītus pasākumus, nodrošināt Biedrības biedriem iespējas medīt;
Izkopjot un pilnveidojot vietējās medību tradīcijas un ētiku, organizējot ar medībām, sportu, izstādes, seminārus, atpūtu un kultūru saistītus pasākumus t.sk. iesaistot arī vietējos iedzīvotājus, sekmēt vietējo apkaimju attīstību, medījumu produkcija un tā pagatavošana;
Veicināt un atbalstīt videi draudzīgu atpūtu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu t.sk. veicinot sabiedrības informētību par medībām un to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, veicināt pozitīvu medību un mednieku tēla radīšanu sabiedrībā;
Atbalstīt un pēc iespējas piedalīties pasākumos dzīvnieku populācijas un bioloģiskās daudzveidības monitoringa, to aizsardzības un zinātniskās izpētes pasākumos;
Iesaistīt Biedrības Biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
Organizēt likumiem atbilstošu medīšanu, atļautu medīšanas veidu pielietošanu;
Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos;
Organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Iespēju robežās sniegt palīdzību Valsts un Pašvaldību institūcijām medījamo dzīvnieku ierobežošanai postījumu vietās;
Veicināt medību tūrisma attīstību.
Areas of activity Dabas aizsardzība, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Sporta pasākumu organizēšana, Vides sakopšana (Source: State Enterprise register)
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 04.12.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (2)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Latvia Latvia

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Latvia Latvia

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Legal address on the map
AUK HUNTING TEAM Legal address on the map
Publications (0)