"Smaidiņš" fonds bērnu attīstībai un izglītībai

Основные данные
Название ""Smaidiņš" fonds bērnu attīstībai un izglītībai"
Правовая форма Учреждение (NOD)
Регистрационный номер, дата 50008161171, 08.06.2010
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 08.06.2010
Идентификатор SEPA LV73ZZZ50008161171
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krāces" - 4, LV-2124 *** Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес "Krāces" - 4, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124
Регистрационное удостоверение Nr. N000954. 08.06.2010
Цель деятельности Ķekavas novadā ar piesaistīto finanšu līdzekļu un Nodibinājuma rīcībā iegūto kustamo un nekustamo mantu:
nodrošināt bērniem (it īpaši ģimenēm no sociāli mazaizsargātas grupas, maznodrošinātiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam) iespēju, lai varētu bez maksas apmeklēt attīstošus, izglītojošus, veselību veicinošus pasākumus;
atbalstīt ģimenes bērnu audzināšanas jautājumu risināšanā (informācija, konsultācijas, speciālistu piesaiste);
izveidotu (t.sk. nomātu, pirktu, uzturētu, būvētu vai remontētu un aprīkotu telpas un/vai labiekārtotu teritorijas) atbalsta centram, tam izveidotu infrastruktūru, kā arī nomātu, iegādatos vai izveidotu aprīkojumu un palīglīdzekļus;
veicinātu ģimeņu ar bērniem sociālo aktivitāti;
attīstītu ģimeņu pašpalīdzības kustību
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 27.07.2019
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные просроченные платежи Hет Зарегистрировать долг
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 17.04.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (13)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Правление (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.06.2010 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 08.06.2010 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (2)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 27.07.2019 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
"Smaidiņš" fonds bērnu attīstībai un izglītībai Юридический адрес на карте
Публикации (0)