Основные данные
Название "SKONTO" Futbola Skola
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008222455, 28.03.2014
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 28.03.2014
Идентификатор SEPA LV93ZZZ40008222455
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 31 - 14, LV-1079 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Sergeja Eizenšteina iela 31 - 14, Rīga, LV-1079
Цель деятельности 1. Veselīga un aktīva dzīvesveida ieaudzināšana bērniem un jauniešiem, tuvinot tos garīgajām vērtībām, cilvēka un pasaules harmonijai;
2. Sporta infrastruktūras attīstība Rīgā un Latvijā;
3. Futbola attīstības veicināšana Rīgā un Latvijā;
4. Visu sportot gribošo iedzīvotāju piesaistīšana fiziskajām aktivitātēm;
5. Mācību-treniņa darbu organizēšana, izmantojot perspektīvāko metodiku;
6. Sporta treniņnometņu organizēšana;
7. Augstas klases futbolistu sagatavošana Latvijas jaunatnes, olimpiskajām un valsts izlasēm, kā arī pieaugušo futbola komandām;
8. Sportistu piedalīšanās sacensībās dažādos sporta veidos;
9. Jauniešu futbola spēļu, sacensību, turnīru organizēšana;
10. Starptautisko futbola turnīru organizēšana;
11. Bērnu un jauniešu interešu loka paplašināšanas;
12. Jauniešu apvienošana komandās, materiāli tehniskās bāzes radīšana;
13. Futbola materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana;
14. Publikāciju un informācijas sniegšana presē, radio un televīzijā, kā arī izdevēj tiesību realizācija iespiedprodukcijai, atbilstoši Biedrības darbībai;
15. Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana un izīrēšana;
16. Sporta preču, inventāru, iekārtu, aprīkojumu un citu materiālo vērtību pirkšana, pārdošana un izīrēšana;
17. Spēlētāju transfers uz citiem sporta klubiem;
18. Masu labdarības pasākumu organizēšana;
19. Savas organizācijas biedru interešu un tiesību aizstāvēšana.
Вид дeятeльности
  • Деятельность спортивных клубов (93.12, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Спортивное образование и образование в развлекательных целях (85.51, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 19.12.2022
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов 21 956.98 EUR по 15.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (8)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 28.03.2014 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 28.03.2014 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 19.12.2022 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
"SKONTO" Futbola Skola Юридический адрес на карте
Публикации (0)