Основные данные
Название BIEDRĪBA "EUROPEAN CENTRE OF MUSIC FOR YOUTH" Предыдущие названия
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008244950, 02.12.2015
Рeгистр, Внесено в реестр Регистр обществ и учреждений, 02.12.2015
Идентификатор SEPA LV45ZZZ40008244950
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Skolas iela 34 - 16, LV-1010 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Skolas iela 34 - 16, Rīga, LV-1010
Цель деятельности kultūras veicināšana;
dažādu tautību integrācijas vienotā sabiedrībā sekmēšana;
pasaules mākslinieciskas uztveres audzināšana;
talantu atklāšana, vispusīgas palīdzības sniegšana, to sagatavošana un izvešana starptautiskajā arēnā;
talantu aizsardzības sistēmas izveidošana;
jauniešu integrācijas starp dažādām valstīm veicināšana;
tolerances pret jauniešiem ar ierobežotām iespējām un bāreņiem veicināšana;
Rīgas pilsētas kā Baltijas mūzikas pilsētas popularizēšana, un ārvalstnieku iepazīstināšana ar latviešu mūziku;
aktīvas līdzdalības mūzikas norisēs Latvijas un Eiropas līmenī veicināšana;
jaunas dziesmu radīšanas, labākajās latviešu mūzikas tradīcijās sekmēšana;
jaunu komponistu, dzejnieku un izpildītāju atbalstīšana;
dot iespēju dalībniekiem parādīt savu radošo daiļradi producentiem, menedžeriem un dažādu starptautisku projektu aģentiem;
sekmēt iesaistīšanos kultūrā un mākslā starp bērniem un pusaudžiem, kā arī dot iespēju dalībniekiem piedalīties televīzijas, radio un interneta pārraidēs;
stiprināt kultūras saiknes starp jauniešiem starptautiskā līmenī;
atbalstīt bērnu namus un piesaistīt līdzekļus rehabilitācijas pakalpojumiem, kas ir nepieciešami daudziem bērniem invalīdiem, tomēr viņu ģimenes vai uzraugi nespēj tos nodrošināt patstāvīgi;
turpināt vākt līdzekļus labdarībai (labdarības organizācijām, ar kurām mēs sadarbojamies), daļa no līdzekļiem ievāktiem no biļešu pārdošanas tiks ziedoti labdarībai;
cilvēku radoša potenciāla attīstīšana nolūkā radīt harmoniski attīstītu, veselīgu sabiedrību;
labdarības akciju organizēšana.
Вид дeятeльности
  • Образование в сфере культуры (85.52, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 30.04.2021
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения иска Hет
Долги налогов (СГД, на дату) Hет по 16.07.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (9)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 23.02.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
EUROPEAN CENTRE OF MUSIC FOR YOUTH Юридический адрес на карте
Публикации (0)