Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Основные данные
Название "Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" Предыдущие названия
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008279793, 31.08.2018
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 31.08.2018
Идентификатор SEPA LV87ZZZ40008279793
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Robežnieki, Liepu iela 1A, LV-3430 Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Liepu iela 1A, Robežnieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Цель деятельности Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās ēkās;
Veicināt iedzīvotājus darboties apkārtējās vides sakārtošanai, saglabāšanai un novada teritorijas attīstībai;
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
Sadarboties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD);
Organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbos;
Veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēka un nelaimes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
Organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām;
Informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumus;
Organizēt bērnu un jauniešu izglītošanu drošības jautājumos;
Veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;
Organizēt un sniegt materiālu palīdzību ugunsgrēku un nelaimes gadījuma rezultātā cietušajiem cilvēkiem;
Atbalsta sniegšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Organizēt kultūras, aktīvās atpūtas pasākumus un ugunsdzēsības sporta attīstību.
Сферы деятельности Pilsoniskas sabiedrības attīstība, Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, Sporta atbalstīšana (Источник: СГД)
Статус организации общественного блага, дата В силе, 27.12.2018.
Справка организации общественного блага
Вид дeятeльности
  • Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (84.25, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 10.02.2023
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 30.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (6)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 31.08.2018 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 10.02.2023 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 31.08.2018
Юридический адрес на карте
Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Юридический адрес на карте
Публикации (0)