Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Основные данные
Название Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008328340, 07.09.2023
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 07.09.2023
Идентификатор SEPA LV79ZZZ40008328340
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Jēkabpils nov., Asares pag., Ancene, "Slaides", LV-5210 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес "Slaides", Ancene, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210
Цель деятельности Piedalīties ugunsgrēka dzēšanā, nelaimes gadījumu novēršanā un glābšanas darbos;
veicināt ugunsdrošības uzlabošanu Latvijas Republikas teritorijā;
organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos;
apvienot fiziskās un juridiskās personas, kuru darbības mērķi ir vērsti uz ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas attīstību;
izveidot Biedrības materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru;
apsekot apkārtnē esošo infrastruktūru un izveidot plānu pēc kura varētu vadīties ugunsdzēšanas un glābšanas darbos iesaistītie dienesti;
plānot un īstenot sadarbību ar pašvaldības iestādēm infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā;
plānot un īstenot sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu avārijas situāciju novēršanā;
organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābšanas komandām;
informēt un apmācīt iedzīvotājus ugunsdrošības, civilās aizsardzības un drošības uz ūdens jautājumos;
organizēt bērnu un jauniešu izglītojošus pasākumus ugunsdrošības un drošības uz ūdens jautājumos;
iesaistīt jauniešus sporta un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, tādējādi piesaistot un papildinot brīvprātīgo ugunsdzēsēju rindas;
organizēt aktīvās atpūtas, kultūras pasākumus un veicināt ugunsdzēsības sporta attīstību;
veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelaimes gadījumu novēršanai publiskajā telpā, sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sektorā;
piesaistīt valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu fondu finansējumu, kā arī fizisku un juridisku personu ziedojumus, tostarp, brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābšanas komandu uzturēšanai, tehnikas un aprīkojuma iegādei.
Вид дeятeльности
  • Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (84.25, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 07.09.2023
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 21.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (1)

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 07.09.2023 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 07.09.2023
Юридический адрес на карте
Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Юридический адрес на карте
Публикации (0)