Основные данные
Название Vecumnieku sporta klubs "1994"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 50008153371, 02.02.2010
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 02.02.2010
Идентификатор SEPA LV86ZZZ50008153371
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Bauskas nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 34, LV-3933 *** Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
Регистрационное удостоверение Nr. B010570. 02.02.2010
Цель деятельности Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus
Nodrošināt pēctecību jauno sportistu fiziskajā sagatavotībā un meistarības attīstībā
Nodrošināt sportistu rehabilitāciju, pēc gūtajām traumām un nodrošināt to atgriešanās aktīvajā dzīvē
Iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs, kas vērstas uz veselības veicināšanu un nostiprināšanu, sporta masveidību
Organizēt mērķtiecīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu
Celt Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu
Pārstāvēt Vecumnieku novada aktīvo iedzīvotāju intereses, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai
Radīt iespēju sevi pilnveidot, attīstīt un parādīt jebkuram novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa sociālā staāvokļa un dzimuma
Organizēt iedzīvotāju izglītības paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ar informāciju un tehnoloģijām
Nodrošināt kluba biedru kapacitātes paaugstināšanu
Saglabāt sporta veidu tradīcijas Vecumnieku novadā un izveidot un uzturēt biedrības vēstures arhīvu atbilstoši mūsdienīgām prasībām
Kopā ar sadarbības iestādēm, tai skaitā ar starptautiskajām, organizēt sporta pasākumus
Aktivizēt iedzīvotāju sabiedrisko darbību, piedalīties labdarības pasākumos
Veicināt novada Domes un iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību
Uzturēt un labiekārtot pašvaldības izīrētās telpas un sporta laukumus sporta klubam, kā arī tos pielāgot mūsdienīgām prasībām, atbilstoši sporta veidam un ierīkot jaunas sporta bāzes, kā arī dažādas inovatīvas idejas
Вид дeятeльности
  • Деятельность спортивных клубов (93.12, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 01.07.2021
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 14.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (14)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (4)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 05.01.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 05.01.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 05.01.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 05.01.2021 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
1994 Юридический адрес на карте
Публикации (0)