Basic data
Name Partija "VIENOTĪBA"
Legal form Political party (PP)
Registration number, date 40008185924, 11.11.2011
Register, Included in The Register Register of Political Parties, 11.11.2011
SEPA identifier LV37ZZZ40008185924
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 3, LV-1050 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 3, Rīga, LV-1050
Reorganizations
Certificate of registration Nr. P000078. 11.11.2011
Goals of activities Partijas pamatmērķis ir nacionālas Latvijas valsts ilgtspējīga attīstība, tās mērķi ir:
stabila Latvijas tautsaimniecības izaugsme;
demogrāfiskās situācijas uzlabošana, rūpējoties par straujāku tautas ataudzi;
izglītota, brīva, toleranta un vispusīga cilvēka personības attīstība;
tiesiskuma, neatkarīgas un taisnīgas tiesu varas nostiprināšana, korupcijas izskaušana;
valsts pārvaldes profesionālisma sekmēšana līdz pat pašvaldībām;
līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās, kultūras un sporta attīstības iespējas visiem Latvijas cilvēkiem un novadiem;
latviešu tautas lingvistisko pamattiesību nodrošināšana uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodu un vienīgās oficiālās valodas lietošanu; tautas garīgo vērtību, latviešu valodas, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība;
kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe, solidāra un ilgtspējīga sociālā atbalsta, aprūpes un pensiju sistēma;
droša vide, tālredzīga un saimnieciska lauku un lauksaimniecības politika;
stipra pilsoniskā sabiedrība, aktīva pilsoņu līdzdalība valsts pārvaldīšanā un politiskajos procesos;
Latvijas kā nacionālas un laikmetīgas Eiropas valsts veidošana.
Activity code (NACE)
  • Activities of political organisations (94.92, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 18.10.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 67205472
+371 63451010
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Board (15)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.10.2023 Member of the Board/ Together with at least 7
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 06.03.2018
Legal address on the map
VIENOTĪBA Legal address on the map
Publications (0)