Basic data
Name "Sporta Klubs EJ"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008234100, 20.02.2015
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 20.02.2015
SEPA identifier LV55ZZZ40008234100
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Smiltenes nov., Drustu pag., "Stūrariešas", LV-4132 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address "Stūrariešas", Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132
Goals of activities Sabiedriskā labuma darbība - sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana;
Fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana;
Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana - fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšana un pilnveidošana Raunas novada teritorijā - sportiskas, izglītojošas atpūtas nometnes, sporta, tūrisma, atpūtas pasākumi un sacensības;
Sporta un atpūtas kompleksa izveidošana, vietējās lauku teritorijas attīstība un vides sakārtošana;
Dažādu projektu izstrādāšana un ieviešana (saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai), ziedojumu piesaistīšana;
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana un attīstība, vides aizsardzības un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana;
Papilddarbības veidā veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus;
Veikt jebkuru likumdošanā atļautu darbību Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei.
Biedrības mērķu sasniegšanai pamatā ir brīvprātīgs darbs. Ar valdes lēmumu var tikt noteikta atlīdzība vai atalgojums, atbilstoši biedrības finansiālajām stāvoklim.
Activity code (NACE)
  • Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (9)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 20.02.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 20.02.2015 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Sporta Klubs EJ Legal address on the map
Publications (0)