Speciālais sporta centrs

Basic data
Name "Speciālais sporta centrs"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008182237, 19.08.2011
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 19.08.2011
SEPA identifier LV64ZZZ40008182237
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Kuldīgas nov., Kuldīga, Skrundas iela 14 - 2, LV-3301 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Skrundas iela 14 - 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Certificate of registration Nr. B010477. 19.08.2011
Goals of activities Izglītot vispusīgi sabiedrību un biedrus par biedrības uzdevumiem un mērķiem;
Rīkot sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem un partneriem, startēt projektos, konkursos un citās publiskās norisēs, piesaistīt ziedotājus un sponsorus, lai veicinātu Biedrības attīstību;
Veicināt biedrības dalībnieku fizisko un garīgo attīstību, organizējot dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas un rehabilitācijas pasākumus;
Iesaistīt brīvprātīgos Biedrības pasākumos un sacensībās;
Aizstāvēt savu biedru likumīgās tiesības un intereses.
Areas of activity Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Pilsoniskas sabiedrības attīstība, Sporta atbalstīšana, Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 27.01.2016.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 10.11.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29466471
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (13)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 19.08.2011 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 19.08.2011 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 19.08.2011 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Speciālais sporta centrs Legal address on the map
Publications (0)