Sabiedrības Domas Attīstības Centrs-Domā!, Biedrība

Basic data
Name Biedrība "Sabiedrības Domas Attīstības Centrs-Domā!"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008176961, 18.04.2011
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 18.04.2011
SEPA identifier LV58ZZZ50008176961
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Strēlnieku iela 9 - 7, LV-1010 Other registered in this address
Postal address Strēlnieku iela 9 - 7, Rīga, LV-1010
Certificate of registration Nr. B015271. 18.04.2011
Goals of activities sekmēt brīvas, atklātas, labi uzraudzītas un godīgas uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kā arī taisnīgus tirdzniecības un konkurences apstākļus Eiropas Savienībā;
veicināt nepieciešamās reformas gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, kuras balstās uz eiro- pragmatisku politiku, kas respektē valsts suverinitāti tai svarīgajos jautājumos;
tiekties pēc uz caurskatāmību, uzticamību un birokrātijas un izšķērdības mazināšanu vērstām reformām ES mērogā; strādāt pie demokrātijas deficīta izskaušanas Eiropas Savienībā un panākt uzticības vairošanos ES institūcijām un to finanšu izlietojumam;
vairot vienlīdzīgu attieksmi un cieņu pret visām ES dalībvalstīm - jaunajām, vecajām, lielajām un mazajām;
nodrošināt vienlīdzīgas ekonomiskās, politiskās un sociālās iespējas un tiesības ES, jo sevišķi jauno dalībvalstu pilsoņiem;
vairot iespējas Latvijā attīstīt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ekonomikas struktūru;
veicināt Latvijas sabiedrības attīstību atbilstoši Eiropas kultūras un vēstures vērtībām;
uzsvērt personas brīvību, panākt augstāku politisko līdzdalību un demokrātisko atbildību;
meklēt risinājumus ilgtspējīgas un tīras enerģijas piegādei, uzsverot energoapgādes drošību un nepieciešamību pēc Baltijas valstu integrācijas kopējā Eiropas Savienības enerģētikas tirgū, kā arī vajadzību ieviest pasākumus cīņā ar klimata pārmaiņām;
sekmēt Baltijas Jūras reģiona satiksmes sistēmu integrāciju Eiropas Savienībā;
rast efektīvus un modernus risinājumus valsts pakalpojumu pieejamībai, lai atbalstītu dažādo iedzīvotāju grupu - lauku ļaužu un pilsētnieku - vajadzības;
atbalstīt pasākumus, kas motivē pilsoņus un it īpaši jaunatni celt sabiedrības pašapziņu
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 16.03.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 14.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (13)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.04.2011 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2018 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Sabiedrības Domas Attīstības Centrs-Domā! Legal address on the map
Publications (0)