"Novada mantojums", Biedrība

Basic data
Name Biedrība "Novada mantojums"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008272831, 24.01.2018
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 24.01.2018
SEPA identifier LV75ZZZ40008272831
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 18 k-1, LV-3008 Other registered in this address
Postal address Lielsvētes iela 18 k-1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
Goals of activities Jelgavas novada kultūrvēsturisko būvju un pieminekļu, tajā skaitā vides objektu, saglabāšana, atjaunošana un attīstība;
Jelgavas novada kultūrvēsturisko būvju un pieminekļu, tajā skaitā vides objektu, pieguļošo teritoriju labiekārtošana un attīstība;
sabiedrības iesaiste kultūrvēsturisko vērtību un kārtības saglabāšanā, izpratnes stiprināšanā saistībā ar vēsturisko teritoriju un ēku nozīmīgumu mūsdienās;
veicināt plašāku kultūras, sporta pasākumu un radošu projektu organizēšanu iespēju robežās iesaistot skolu jaunatni;
veicināt visu sociālo grupu ieinteresētību un izpratni par nacionālo vērtību nozīmīgumu.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 24.01.2018
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (6)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 24.01.2018 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 24.01.2018 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 24.01.2018
Legal address on the map
"Novada mantojums" Legal address on the map
Publications (0)