Basic data
Name "Niedrājs"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008196203, 18.06.2012
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 18.06.2012
SEPA identifier LV21ZZZ40008196203
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Augšdaugavas nov., Višķu pag., Špoģi, Skolas iela 17, LV-5481 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481
Certificate of registration Nr. B011244. 18.06.2012
Goals of activities 1. Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos;
2. Vērtības pievienošana vietējiem produktiem;
3. Tirgus pieejamības veicināšana;
4. Lauku ekonomikas dažādošana;
5. Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana;
6. Pilsoniskas sabiedrības veidošanas veicināšana;
7. Sadzīves pakalpojumu attīstība;
8. Atbalsts brīvā laika dažādošanai;
9. Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana, tradīciju saglabāšana un pilnveidošana;
10. Uzņēmējdarbības inovācijas, uzņēmējdarbības dažādošana un attīstība;
11. Vides aizsardzības investīcijas;
12. Vietējo produktu apzināšana;
13. Sabiedriskās aktivitātes tirgus veidošanai vietējam produktam;
14. Tūrisma pakalpojumu dažādošana;
15. Iekšējo ūdeņu zivsaimniecības attīstīšana;
16. Akvakultūru atjaunošana;
17. Ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
18. Ūdeņu kvalitātes atjaunošana;
19. Cīņa ar maluzvejniecību.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (11)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.06.2012 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.06.2012 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 18.06.2012 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Niedrājs Legal address on the map
Publications (0)