Mednieku biedrība Nautrēni

Basic data
Name "Mednieku biedrība Nautrēni"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008093117, 01.08.2005
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 01.08.2005
SEPA identifier LV25ZZZ40008093117
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, LV-4652 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Certificate of registration Nr. B002852. 01.08.2005
Goals of activities Attīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību;
Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā;
Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību medniecību saistītiem jautājumiem;
Sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās;
Pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijas un citur;
Organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu;
Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
Iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā;
Piedalīties medību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un īstenošanā;
Realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās;
Veicināt lauku un medību tūrisma attīstību.
Activity code (NACE)
  • Hunting, trapping and related service activities (01.70, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 09.03.2022
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (13)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 01.08.2005 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 01.08.2005 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Mednieku biedrība Nautrēni Legal address on the map
Publications (0)