Basic data
Name BIEDRĪBA "LTSL"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008295730, 24.02.2020
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 24.02.2020
SEPA identifier LV80ZZZ40008295730
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Baltā iela 7, LV-1055 Other registered in this address
Postal address Baltā iela 7, Rīga, LV-1055
Goals of activities Panākt globālu ekoloģisku problēmu risināšanu, tai skaitā piesaistot tām sabiedrības un valsts pārvaldes uzmanību, kā arī izmainot cilvēku attieksmi pret dabu, iespaidojot sabiedrības viedokli un izmantojot masu informācijas līdzekļus.
piesārņojuma samazināšana un Pasaules okeāna attīrīšana no plastmasas un mikro atkritumiem.
spēja radīt reģionālos un pasaules nacionālos projektus jūru un okeānu attīrīšanai.
plašu un efektīvu pasākumu īstenošana cīņā pret jūras ūdens stāvokļa pasliktināšanos cilvēka darbības rezultātā.
Baltijas jūras attīrīšana no ķīmiskiem ieročiem.
sadarbība starptautiskas organizācijas izveidē kaujas toksisko vielu likvidēšanai Baltijas jūrā.
projektu un darbību īstenošana jūras vides aizsardzībai, ņemot vērā pēdējos zinātniskos atklājumus un inovatīvas pieejas un to izstrādi.
ekoloģisku pasaules uzskatu veidošana, zināšanu propaganda par dabas un kultūrvides stāvokli, pieredzi un darbības principiem lokālu un globālu ekoloģisku krīžu novēršanai.
Areas of activity Dabas aizsardzība, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole, Vides apziņa (Source: State Enterprise register)
Activity code (NACE)
  • Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 24.02.2020
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 12.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (2)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 24.02.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (2)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 24.02.2020 Latvia Latvia

Type of control: as a member of association

Sign in
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 24.02.2020 Latvia Latvia

Type of control: as a member of association

Sign in
Legal address on the map
LTSL Legal address on the map
Publications (0)