Latvijas Sarkanais Krusts

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Latvijas Sarkanais Krusts
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008002279, 12.02.1993
SEPA identifier LV06ZZZ40008002279
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40008002279 Is active
Legal address
Postal address Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations 06.07.2004
Certificate of registration Nr. B019986. 16.06.2016
Goals of activities Istenot SSKSP kustibas pamatprincipus un pamatuzdevumus Latvijas Republikas teritorija un arpus tas, t.sk.:
1.popularizet starptautiskas humanitaras tiesibas un SSKSP kustibas pamatprincipus;
2.sadarboties ar valsts institucijam, lai nodrosinatu starptautisko humanitaro tiesibu ieverosanu un aizsargatu Sarkana Krusta, Sarkana Pusmeness un Sarkana Kristala emblemas;
3.reaget arkartas situacijas (t.sk. brunotos konfliktos jomas, ko nosaka Zenevas konvencijas) un sniegt palidzibu ikvienam cietusajam - gan civiliedzivotajam, gan militarpersonai;
4.iesaistit iedzivotajus pirmas palidzibas sniegsana;
5.sekmet socialo integraciju, attistot un sniedzot palidzibu iedzivotajiem socialaja joma;
6.aktivi lidzdarboties veselibas veicinasanas joma, t.sk., popularizet veseligu dzivesveidu, infekciju un citu slimibu profilaksi;
7.radit labveligus apstaklus jauniesu intelektualajai un radosajai attistibai, atbalstot un veicinot jauniesu iniciativu, nodrosinot nepieciesamas informacijas pieejamibu un iespeju iegut dzivei nepieciesamas prasmes un zinasanas neformalas izglitibas veida;
8.nodrosinat LSK meklesanas dienesta darbu;
9.popularizet un attistit bezatlidzibas asins donoru kustibu;
10.veicinat muzizglitibu visas iedzivotaju vecuma un socialajas grupas;
11.sadarboties ar SSKSP kustibas dalibniekiem;
12.nodrosinat cilveku ar invaliditati, t.sk., redzes invaliditati, pamatvajadzibas un veicinat vinu integraciju sabiedriba;
13.iesaistit LSK darbiba brivpratigos, ieverojot Latvijas Republikas normativos aktus par brivpratigo darbu;
14.istenot citus uzdevumus atbilstosi LSK kongresa apstiprinatajai strategijai.
Activity code (NACE) Other social work activities without accommodation n.e.c. (88.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
SRS - NACE code published by the State Revenue Service.
CSB - information from the Central Statistical Bureau of Latvia.
AR - information from the recent annual report available.
ZO.LV - information from the business catalog www.zo.lv
Data updated in the Register of Enterprises 14.05.2019
Encumbrance(s) etc.
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current overdue payments Not registered
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 67686313
Representatives
Actual officers 5
Actual procuras 0
Year Accounting period Type Registered in State Enterprise register
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Annual report 27.03.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Annual report 31.03.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Annual report 28.03.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Annual report 01.04.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Annual report 01.04.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Annual report 29.03.2014
2012 01.01.2012 - 31.12.2012 Annual report 27.03.2013
2011 01.01.2011 - 31.12.2011 Annual report 04.06.2012
2010 01.01.2010 - 31.12.2010 Annual report 27.10.2011
2009 01.01.2009 - 31.12.2009 Annual report 14.12.2011
2008 01.01.2008 - 31.12.2008 Annual report 31.03.2009
2007 01.01.2007 - 31.12.2007 Annual report 01.04.2008
2005 01.01.2005 - 31.12.2005 Annual report 29.03.2006
2004 01.01.2004 - 31.12.2004 Annual report 24.05.2005
2003 01.01.2003 - 31.12.2003 Annual report 18.01.2004
2002 01.01.2002 - 31.12.2002 Annual report 18.01.2005
2000 01.01.2000 - 31.12.2000 Annual report 19.04.2001
location