LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SESAVAS DRAUDZE

Basic data
Name LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SESAVAS DRAUDZE Previous names
Legal form Parish (DRZ)
Registration number, date 90000081636, 15.04.1991
Register, Included in The Register The Register of Religious Organizations, 15.04.1991
Confessional affiliation Lutheran
Area of action LELB Sinodes noteiktā teritorija Liepājas diecēzē
SEPA identifier LV90ZZZ90000081636
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Jelgavas nov., Elejas pag., "Baznīca", LV-3023 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address "Baznīca", Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023
Goals of activities Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Activity code (NACE)
  • Activities of religious organisations (94.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 28.03.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
Tax debts (as of date) Not registered as of 10.07.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. Governing body (4)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 28.06.2022 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 28.06.2022
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 28.06.2022
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 28.06.2022
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 28.06.2022
Legal address on the map
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SESAVAS DRAUDZE Legal address on the map
Publications (0)