LATVIJAS ETNOSPORTA ASOCIĀCIJA

Basic data
Name "LATVIJAS ETNOSPORTA ASOCIĀCIJA" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008179877, 15.06.2011
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 15.06.2011
SEPA identifier LV55ZZZ40008179877
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35, LV-1005 Other registered in this address
Postal address Sarkandaugavas iela 26 k-1 - 35, Rīga, LV-1005
Certificate of registration Nr. B015483. 15.06.2011
Goals of activities 1.Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus dažādu Latvijā dzīvojošo tautu etniskās kultūras izpausmju, tautas spēļu, izprieču un etnosporta veidu (sumo, zurhanešs, tatāru korešs, kazahu kuress, ališs, sahaada-sports, čuhe, u.c.) attīstībai Latvijā, panākt Biedrības biedru vienotību jautājumos, kurus tai Biedrības biedri ir uzticējuši.
2.Propagandēt dažādus etnosporta veidus, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību.
3.Veicināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos, un citās starptautiskajās sacensībās.
4.Nodrošināt Latvijas Republikas etnosporta veidu čempionātu un meistarsacīkšu organizēšanu un veicināt citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no tās sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem.
5.Apstiprināt un izdot etnosporta veidu sacensību noteikumus un citus ar etnosporta veidiem saistītus materiālus.
6.Pārstāvēt Latvijas etnosporta veidus attiecīgajās starptautiskajās un reģionālajās sporta un cita veida organizācijās, veicināt Biedrības biedru starptautiskos sakarus.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 07.12.2015
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (11)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (2)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 06.08.2014 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 06.08.2014 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
LATVIJAS ETNOSPORTA ASOCIĀCIJA Legal address on the map
Publications (0)