"Kontakts" (Latvijas un Čehijas, Polijas sadarbības asociācija)

Basic data
Name "Kontakts" (Latvijas un Čehijas, Polijas sadarbības asociācija) Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008036449, 13.08.1998
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 04.04.2006
SEPA identifier LV80ZZZ40008036449
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Lokomotīves iela 44 - 99, LV-1057 Other registered in this address
Postal address Lokomotīves iela 44 - 99, Rīga, LV-1057
Certificate of registration Nr. B011637. 05.06.2009
Goals of activities Veicināt starptautiskās un Eiropas integrācijas procesu; atbalstīt, izstrādāt un īstenot projektus un programmas kultūras, izglītības, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības, pilsoniskās sabiedrības veidošanas, stiprināšanas un attīstības jomās;
Popularizēt Eiropas Savienības mērķus, iesaistot Eiropas integrācijas programmās Latvijas, Čehijas un Polijas iedzīvotājus;
Atbalstīt kultūras un izglītības attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma pētījumus, mazākumtautību etniskās un konfesionālās savdabības, tradicionālo garīgo un tikumisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 10.02.2016
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 08.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (24)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.02.2016 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.02.2016 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.02.2016 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.02.2016 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.02.2016 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)