Kokneses pagasta Lauksaimniecības biedrība

Basic data
Name Kokneses pagasta Lauksaimniecības biedrība
Legal form Public organisation (SAB)
Registration number, date 40008004532, 14.06.1993
Register, Included in The Register Register of Public Organizations, 14.06.1993
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1, LV-5113 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5113
Liquidated 16.05.2007
Goals of activities Atbalstīt un īstenot lauksaimniecības
produkcijas ražotāju saimnieciskās pašpārvaldes sistēmas izveidošanos
pagastā;
kopīgi risināt pagasta lauksaimniecības attīstības jautājumu;
sekmēt pagastā esošo ražošanas objektu racionālu izmantošanu;
sekmēt lauksaimniecībā strādājošo kvalifikācijas celšanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.

Data updated in the Register of Enterprises 16.05.2007
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)