"Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs"

Basic data
Name "Griezes Pastorāts.Garīgais un kultūras centrs"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008204055, 21.01.2013
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 21.01.2013
SEPA identifier LV59ZZZ40008204055
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Saldus nov., Ezeres pag., "Griezes mācītāja māja", LV-3896 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address "Griezes mācītāja māja", Ezeres pag., Saldus nov., LV-3896
Certificate of registration Nr. B015744. 21.01.2013
Goals of activities 1. Virsmērķis: sekmēt vispusīgu cilvēka personības pilnveidošanos, kuras pamatā ir kristīgi garīga pieredze un vērtības, radošs fizisks un māksliniecisks darbs un rūpes par kultūras mantojumu un apkārtējo vidi.
2. Kristīgās un vispārcilvēciskās vērtībās balstīta cilvēka garīgā, morālā, fiziskā, tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošana.
3. Atbalsta sniegšana dažādu cēloņu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem. Tajā skaitā atbalsts cilvēkiem, kas cieš no atkarībām, sniedzot viņiem iespēju rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā.
4. Bērnu un jauniešu, kas nāk no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm atbalstīšana.
5. Radoša darba iespēju radīšana cilvēkiem ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma cilvēkiem.
6. Lietderīgas un produktīvas visu vecumu personu brīvā laika pavadīšanas veicināšana, organizējot nodarbības, kas saistītas ar mākslu, mūziku un amatniecību.
7. Semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana.
8. Dažādu kultūras pasākumu organizēšana.
9. Kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas veicināšana.
10. Nometņu, pārgājienu un sporta pasākumu organizēšana.
11. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
12. Apkārtējās vides sakopšanas un vides aizsardzības projektu realizācija.
13. Sadarbība ar citām Latvijas un ārzemju organizācijām, lai sekmētu izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Activity code (NACE)
  • Activities of religious organisations (94.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 06.05.2022
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (10)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.01.2013 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.01.2013 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.01.2013 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)