"Ezeres mazpulka atbalsta biedrība "ASNI""

Basic data
Name "Ezeres mazpulka atbalsta biedrība "ASNI""
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008287574, 17.05.2019
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 17.05.2019
SEPA identifier LV05ZZZ40008287574
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 4, LV-3891 Other registered in this address
Postal address Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
Goals of activities Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā.
Iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
Veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Veicināt bērnu un jauniešu valstiskās un nacionālās pašapziņas veidošanos un demokrātijas pamatprincipu apguvi.
Veicināt bērnu un jauniešu izglītības un zināšanu apguvi uzņēmējdarbības pamatos, netradicionālajā lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā, tūrismā, kultūrizglītībā, vides apzināšanā un sabiedrisko attiecību veidošanā.
Rosināt un veicināt saturīga brīvā laika organizēšanu bērniem un jauniešiem.
Veicināt bērnu un jauniešu fiziskās un sportiskās aktivitātes.
Areas of activity Kultūras apmaiņa, Ekonomiskā attīstība, Tautas māksla un nemateriālais mantojums, Atbalsts ģimenēm un bērniem, Kopienas un apkaimes attīstība, Vides apziņa, Izglītība, Nodarbinātības veicināšana, Sporta pasākumu organizēšana, Sporta atbalsts, Vides sakopšana, Brīvprātīgā darba veicināšana, Sporta izglītība (Source: State Enterprise register)
Pilsoniskas sabiedrības attīstība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 11.03.2020.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 17.05.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 15.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (5)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.05.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.05.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 17.05.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 17.05.2019
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)