EIROPAS BĒRNU MŪZIKAS CENTRS

Basic data
Name EIROPAS BĒRNU MŪZIKAS CENTRS Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008071821, 07.01.2003
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 15.03.2006
SEPA identifier LV36ZZZ50008071821
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Skolas iela 34 - 16, LV-1010 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Skolas iela 34 - 16, Rīga, LV-1010
Certificate of registration Nr. B005840. 15.03.2006
Goals of activities Kultūras veicināšana;
dažādu tautību integrācijas vienotā sabiedrībā sekmēšana;
pasaules mākslinieciskas uztveres audzināšana;
talantu atklāšana, vispusīgas palīdzības sniegšana to sagatavošanai un izvešanai starptautiskajā arēnā;
talantu aizsardzības sistēmas izveidošana;
jauniešu integrācijas starp dažādām valstīm veicināšana;
tolerances pret jauniešiem ar ierobežotām iespējām un bāreņiem veicināšana;
Rīgas pilsētas kā Baltijas mūzikas pilsētas popularizēšana un ārvalstnieku iepazīstināšana ar latviešu mūziku;
aktīvas līdzdalības mūzikas norisēs Latvijas un Eiropas līmenī veicināšana;
jaunas dziesmu radīšanas, labākajās latviešu mūzikas tradīcijās sekmēšana;
jaunu komponistu, dzejnieku un izpildītāju atbalstīšana;
dot iespēju dalībniekiem parādīt savu radošo daiļradi producentiem, menedžeriem un dažādu starptautisku projektu aģentiem;
sekmēt iesaistīšanos kultūrā un mākslā starp bērniem un pusaudžiem, kā arī dot iespēju dalībniekiem piedalīties televīzijas, radio un interneta pārraidēs;
stiprināt kultūras saiknes starp jauniešiem starptautiskā līmenī;
atbalstīt bērnu namus un piesaistīt līdzekļus rehabilitācijas pakalpojumiem, kas ir nepieciešami daudziem bērniem invalīdiem, tomēr viņu ģimenes vai uzraugi nespēj tos nodrošināt patstāvīgi;
turpināt ģenerēt līdzekļus labdarībai (labdarības organizācijām ar ko mēs sadarbojamies), un sākot ar 2013.gadu daļa no līdzekļiem ievāktiem no biļešu pārdošanas tiks ziedoti labdarībai;
cilvēku radoša potenciāla attīstīšana nolūkā radīt harmoniski attīstītu, veselīgu sabiedrību;
labdarības akciju organizēšana.
Areas of activity Kultūras veicināšana, Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 22.02.2021.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Cultural education (85.52, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Performing arts (90.01, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 02.01.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 14.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (21)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 02.01.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)