Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ezermalas 19"

Basic data
Name "Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ezermalas 19""
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008331016, 04.12.2023
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 04.12.2023
SEPA identifier LV92ZZZ40008331016
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Ezermalas iela 19 - 12, LV-1014 Other registered in this address
Postal address Ezermalas iela 19 - 12, Rīga, LV-1014
Goals of activities Veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Ezermalas ielā 19, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000840531001 (turpmāk - Dzīvojamā māja), kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 01000840531, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopā - Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju;
Veicināt jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai;
Pārstāvēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībās ar pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par Īpašuma pārvaldīšanu (turpmāk - Pārvaldnieks), Rīgas valstspilsētas pašvaldību, valsts iestādēm un amatpersonām, kā arī jebkurām fiziskām un juridiskām personām;
Efektivizēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē esošo lēmumu pieņemšanas kārtību.
Data updated in the Register of Enterprises 04.12.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.12.2023 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 04.12.2023
Legal address on the map
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ezermalas 19" Legal address on the map
Publications (0)