Daugavpils ebreju kopiena

Basic data
Name Daugavpils ebreju kopiena
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008001786, 15.04.1993
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 13.11.2004
SEPA identifier LV28ZZZ40008001786
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Daugavpils, Sakņu iela 29, LV-5401 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Sakņu iela 29, Daugavpils, LV-5401
Registration certificate number, date Nr. B00794. 13.11.2004
Goals of activities Nodrošināt nacionālās pašapziņas izaugsmi; kultūras un sabiedrisko dzīves attīstību; pilsētas ebreju sociālo un ekonomisko dzīves attīstību; ebreju tautas vēstures un reliģijas un jūdaisma rašanās iepazīšanu; pilsētas ebreju piemiņas vietu uzkopšanu; ebreju pieminekļu atjaunošanu un restaurēšanu; ebreju literatūras izdošanu un informācijas sniegšanu masu informācijas līdzekļos; ebreju pilsonisko, nacionālo un ekonomisko tiesību aizstāvību. Likumdošanas ceļā aizstāvēt ebreju tiesības un cīnīties pret antisemītismu. Organizēt ebreju nacionālo tradīciju tālāku attīstību un visu svētku atzīmēšanu. Sniegt palīdzību visiem vientuļajiem un mazturīgajiem līdzpilsoņiem. Organizēt idiša un ivrita apgūšanu. Organizēt sporta pasākumus kopienas biedriem un bērniem. Piedalīties pilsētas aktuālo problēmu risināšanā; cieši sadarboties ar Daugavpils ebreju reliģisko draudzi un citām organizācijām. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar Latvijas ebreju progresīvām un demokrātiskām biedrībām, kā rī ar tādām pat organizācijām Izraēlā un citās valstīs. Sadarboties ar pilsētas varas institūcijām, ar visām pilsētas nacionālām demokrātiskām biedrībām.
Areas of activity Labdarība, Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Kultūras veicināšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Effective, 30.03.2006.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 12.02.2020
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
Tax debts (as of date) Not registered as of 03.07.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (18)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (5)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.02.2020 Latvia Latvia

Type of control: as a representative of the executive or administrative body

Sign in
Legal address on the map
 Legal address on the map
Publications (0)