Centre for Education and Innovation Research

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Centre for Education and Innovation Research
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008198761, 28.08.2012
SEPA identifier LV54ZZZ50008198761
Data from the VAT Register Doesn't have
Legal address
Postal address Dammes iela 33 - 102, Rīga, LV-1069
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations 28.08.2012
Certificate of registration Nr. B017595. 28.08.2012
Goals of activities 1. Veicinat kvalitativu un efektivu petnieciski zinatnisku darbibu, aktivizejot starpinstitucionalo, ka ari starptautisko sadarbibu petnieciskos projektos.
2. Nodrosinat petnieku tehnologisko izcilibu zinatniskaja darbiba petijumos, balstoties uz musdienu zinatnes metodologiju, inovativas petniecibas pieejam, metodem, formam un petijumu aktualo pieredzi.
3. Nodrosinat zinatniskas darbibas rezultatu pieejamibu saiknes veidosana starp zinatni un praksi.
4. Veicinat sadarbibu starp uznemejiem, macibu iestadem, zinatniekiem un valsts institucijam.
Activity code (NACE) Post-secondary non-tertiary education (85.41, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
SRS - NACE code published by the State Revenue Service.
CSB - information from the Central Statistical Bureau of Latvia.
AR - information from the recent annual report available.
ZO.LV - information from the business catalog www.zo.lv
Data updated in the Register of Enterprises 04.12.2015

*** - Record on the address actualized on the base of the law on "The Register of Enterprises of the Republic of Latvia" article 4.4 section 3.

Encumbrance(s) etc.
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current overdue payments Not registered
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29435142
Representatives
Actual officers 3
Actual procuras 0
Year Accounting period Type Registered in State Enterprise register
2018 01.01.2018 - 31.12.2018 Annual report 08.01.2019
2017 01.01.2017 - 31.12.2017 Annual report 15.02.2018
2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Annual report 09.01.2017
2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Annual report 02.03.2016
2014 01.01.2014 - 31.12.2014 Annual report 11.02.2015
2013 01.01.2013 - 31.12.2013 Annual report 13.03.2014
2012 28.08.2012 - 31.12.2012 Annual report 28.01.2013
location