Basic data
Name Caritas Saldus
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008201186, 01.11.2012
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 01.11.2012
SEPA identifier LV19ZZZ40008201186
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Saldus nov., Saldus, Lielā iela 49, LV-3801 Other registered in this address
Postal address Lielā iela 49, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Certificate of registration Nr. B015741. 01.11.2012
Goals of activities Karitatīva darbība, lai apmierinātu līdzcilvēku garīgās un laicīgās vajadzības neatkarīgi no viņu rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskās vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem;
Kristīgās mīlestības atdzīvināšana, savstarpējā izpalīdzīguma un cieņas veicināšana, darba prasmju atjaunošana, empātiskā atbalsta veicināšana un stiprināšana gan atsevišķu cilvēku, gan to grupu vidū;
Mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves situācijas apzināšana (bezpajumtnieku, pensijas vecuma cilvēku, ģimeņu ar bērniem, vecāku, kuri vieni audzina bērnus, invalīdu, cilvēku, kuri cieš no dažādām atkarībām, bezdarbnieku, cilvēku ar zemiem ienākumiem u.t.t.), viņu atbalstīšana un interešu aizstāvēšana.
Areas of activity Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 16.03.2023.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Residential nursing care activities (87.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Other social work activities without accommodation n.e.c. (88.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 04.01.2019
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (12)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (3)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.01.2019 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.01.2019 Together with at least 1
Document country on the date of registration: Latvia
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 04.01.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Caritas Saldus Legal address on the map
Publications (0)