Biedrība Eglīšu debesis

Basic data
Name "Biedrība Eglīšu debesis"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 50008256311, 26.09.2016
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 26.09.2016
SEPA identifier LV47ZZZ50008256311
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Rīga, Matīsa iela 33 - 15, LV-1001 Other registered in this address
Postal address Matīsa iela 33 - 15, Rīga, LV-1001
Goals of activities Veicināt labdarības popularizēšanu Baltijas valstīs, kā arī privātpersonu un uzņēmumu iesaisti apkārtējās vides sakopšanā, vides aizsardzības un dabas resursu efektīvā izmantošanā;Ar speciālo pasākumu palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti mazāk aizsargātu sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bērnunamu vai maznodrošinātu ģimeņu apkārtesošās (pieguļošās) vides (teritorijas) sakārtošanā (labiekārtošanā), bērnu ar īpašām vajadzībām, smagi slimu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanā;Ar sabiedrības iesaistīšanu labdarības akciju atbalstīšanā un veidošanā, rosināt sociāli atbildīgu tradīciju un vērtību veidošanu ģimenēs.
Areas of activity Labdarība (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 24.11.2017.
Report on public benefit organisation
Data updated in the Register of Enterprises 25.10.2017
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 14.05.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 26.09.2016 Together with at least 2
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Biedrība Eglīšu debesis Legal address on the map
Publications (0)