Basic data
Name "Amber River"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008288955, 16.07.2019
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 16.07.2019
SEPA identifier LV63ZZZ40008288955
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Šķeltu iela 2A, LV-2121 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Šķeltu iela 2A, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121
Goals of activities 1.Sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana;
2.Sniegt veselības veicināšanas un sociālās aprūpes pakalpojumus veciem, vientuļiem, slimiem cilvēkiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, veicinot viņu sociālo integrāciju;
3.Būt valsts un pašvaldības vidutājam un atbalsta punktam, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā, deinstitucionalizācijas un veselības jomā;
4.Sekmēt sociālo integrāciju, attīstot un sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā un veselības jomā;
5.Īstenot arī citus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Areas of activity Sociālā aizsardzība (Source: State Enterprise register)
Activity code (NACE)
  • Residential care activities for the elderly and disabled (87.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 01.07.2021
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 11.06.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (4)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 16.07.2019 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (1)
Not possible to identify a beneficiary of the legal entity. Registered 16.07.2019
Legal address on the map
Amber River Legal address on the map
Publications (0)