Basic data
Name "12 krasti" Previous names
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008126259, 07.04.2008
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 07.04.2008
SEPA identifier LV16ZZZ40008126259
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Ventspils, Skolas iela 4, LV-3601 Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Certificate of registration Nr. B003271. 07.04.2008
Goals of activities 1.Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem;
2. vērtības pievienošana vietējiem produktiem, ar sabiedrisko pasākumu palīdzību veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;
3. jaunu tehnoloģiju izmantošana lauku apvidu piedāvātās produkcijas un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai;
4. veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
5. veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
6. veicināt lauku tūrisma infrastruktūras attīstību.
Activity code (NACE)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 12.09.2014
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 16.05.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 29616644
+371 63663038
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (15)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 12.09.2014 Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
12 krasti Legal address on the map
Publications (0)