SOS Majas jauniesiem

To get historical data press ''Full report'' button .

Extensive and legally valid database containing all companies, associations and enterprises, as well as foreign representations that are registered in Latvia.

Basic data
Name Name: "SOS Majas jauniesiem"
Legal form Legal form: Society (BDR)
Registration number, date Registration number, date: 40008267506, 21.08.2017
Register, Included in The Register Register, Included in The Register: Register of Associations and Foundations, 21.08.2017
SEPA identifier SEPA identifier: LV96ZZZ40008267506
Data from the VAT Register: Doesn't have
Legal address
Postal address Postal address: "Skaldas", Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120
Goals of activities Uznemt bez vecaku gadibas atstatos bernus un jauniesus, radit siem berniem un jauniesiem drosus un labveligus dzives apstaklus, nodrosinot dzives prasmju apgusanu, palidzot berniem un jauniesiem pasiem veidot savu nakotni;
sniegt ilgtermina gimenes tipa bernu un jauniesu aprupes pakalpojumus, kas ietver diennakts aprupi, dzivesvietu, socialo rehabilitaciju, ka ari veicina berna un biologiskas gimenes atkal apvienosanos vai jaunas gimenes iegusanu, ieverojot berna intereses;
atbalstit gimenes, kuras audzina tris un vairak bernus, nepilnas gimenes;
atbalstit 15-25 gadus vecus jauniesus;
atbalstit gimenes, kuras audzina bernu invalidu;
cilveku ar garigas un fiziskas attistibas traucejumiem, no vardarbibas cietusas personu integracijas sabiedriba veicinasana un atbalstisana;
valsts un sabiedribas uzmanibas piesaistisana bernu un jauniesu integracijas sabiedriba aktualo problemu risinasanai;
bernu un jauniesu rehabilitacijas nometnu atbalstisana;
informativi izglitojosu seminaru, kursu, arodapmacibas un labdaribas pasakumu organizesana.
Public benefit organisation status
The fields of activities
Public benefit organisation status
The fields of activities:
Spēkā esošs.
Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
Activity code (NACE) Activity code (NACE): Other residential care activities (87.90, version 2.0) (Source: SRS)
Other social work activities without accommodation n.e.c. (88.99, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Data updated in the Register of Enterprises Data updated in the Register of Enterprises: 22.03.2019
Encumbrances
Liquidation process Liquidation process: Not registered
Actual entry in the insolvency register Actual entry in the insolvency register: Not registered
Actual delayed payments Actual delayed payments: Not registered
Actual pledge acts Actual pledge acts: Not registered
Actual collaterals Actual collaterals: Not registered
SRS administered tax debts SRS administered tax debts: Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 26939384
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (3)

Actual data

Actual data. Executive body (1)
Time Post, Rights to represent
Baldiševičs Ingus
From 21.08.2017 Right of sole representation
Document country : Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
SOS Majas jauniesiem location