Visu Svēto Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze

Основные данные
Название "Visu Svēto Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze" Предыдущие названия
Правовая форма Община (DRZ)
Регистрационный номер, дата 40801051645, 30.01.2012
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр религиозных организаций и их учреждений, 30.01.2012
Конфессиональная принадлежность Православная церковь
Территория действия Malta, Rēzeknes novads
Идентификатор SEPA LV24ZZZ40801051645
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Daugavpils, 18. novembra iela 20, LV-5401 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес 18. novembra iela 20, Daugavpils, LV-5401
Регистрационное удостоверение Nr. RP002155. 08.01.2014
Цель деятельности Dvēseļu glābšanas panākšana caur Pareizticības sludināšanu, tikumisku dzīvi, Latvijas tautas baznīcas tradīcijām. Lai pareizticīgie kristieši apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām.
Вид дeятeльности
  • Деятельность религиозных организаций (94.91, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 12.02.2024
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 11.06.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих

Актуальные данные

Актуальные данные. Административный совет (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 30.01.2012 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Visu Svēto Latvijas Pareizticīgā (autonomā) draudze Юридический адрес на карте
Публикации (0)