RASA, DAUGAVPILS LIETUVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA

Основные данные
Название DAUGAVPILS LIETUVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA "RASA"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 50008128641, 10.06.2008
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 10.06.2008
Идентификатор SEPA LV48ZZZ50008128641
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Daugavpils, Ņekrasova iela 7, LV-5415 Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Ņekrasova iela 7, Daugavpils, LV-5415
Регистрационное удостоверение Nr. B010053. 10.06.2008
Цель деятельности Apvienot Daugavpilī un rajonā dzīvojošos lietuviešus, iesaistīt viņus kultūras, izglītības, sociālā-labdarības un sabiedriskajā darbā.
Rūpēties par klašu un skolu ar lietuviešu valodas pasniegšanu atjaunošanu.
Publicēt presē materiālus par lietuviešu līdzdalību Latvijas kultūras, zinātnes, literatūras un mākslas nozarēs.
Organizēt un piedalīties ekskursijās, izstādēs un citos kultūras pasākumos.
Pastāvīgi sadarboties ar Latvijas lietuviešu radio un presi.
Sadarboties ar citām Latvijas biedrībām, masu informācija slīdzekļiem, citu mazākumtautību biedrībām un viņu asociācijām.
Uzturēt sakarus ar Lietuvas sabiedriskajām organizācijām, izglītības un kultūras iestādēm; rīkot Latvijā un Lietuvā kopējus sarīkojumus.
Piedalīties ar nacionālo lietuviešu simboliku un māklsliniecisko pašdarbību Latvijas Republikas svētkos un citos sarīkojumos.
Сферы деятельности Kultūras veicināšana, Pilsoniskas sabiedrības attīstība (Источник: СГД)
Статус организации общественного блага, дата В силе, 08.02.2018.
Справка организации общественного блага
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 21.04.2018
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 05.06.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (15)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (3)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 10.06.2008 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 10.06.2008 Совместно как минимум с 1
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 11.08.2010 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
RASA Юридический адрес на карте
Публикации (0)